БЪЛГАРСКА

АСОЦИАЦИЯ НА

ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ 

ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
 |   |   | 
 
EN  BG
 Начало
 Регистрация
 Речник
 Новини
 Често задавани въпроси
Електронната система за дистанционно обучение е предназначена за провеждане на курсове за обучение на служители в дистанционна форма. Целта на системата е да осигури непрекъснато повишаване на квалификацията посредством обучение на служителите през целият им трудов стаж. Основните критерии за осъществяване на това непрекъснато обучение, които се осигуряват от дистанционната форма са: - не се налага откъсване от работния процес; - териториална независимост; - обхващане на голяма група обучаеми; - нефиксирани времево учебните занятия; - използване на различни типове медии; - икономическа изгодност.