БЪЛГАРСКА

АСОЦИАЦИЯ НА

ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ 

ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
 |   |   | 
 
EN  BG
 Начало
 Регистрация
 Речник
 Новини
 Често задавани въпроси

Наименование на курсДата на започванеТип курсАвтоматично записване 
Списание "Здравни грижи" 2024 1.1.2024 г. Абонамент
Списание "Здравни грижи" 2023 1.12.2022 г. Абонамент
Списание "Здравни грижи" 2019 1.3.2019 г. Абонамент
Разпознаване на симптомите на насилие I-ва част - 10 кр. точки 15.7.2024 г. продължаващо обучение
Наставничество в сестринството - 13 кр. точки 15.7.2024 г. продължаващо обучение
Дигитални технологии в образната диагностика - 8 кр. точки 15.7.2024 г. продължаващо обучение
Промоция на здраве. Здравно образование. - 24 кр. точки 15.7.2024 г. продължаващо обучение
Конфликти в здравеопазването - 14 кр. точки 15.7.2024 г. продължаващо обучение
Управление на човешките ресурси в здравните грижи - 17 кр. точки 15.7.2024 г. продължаващо обучение
Оценка на качеството на здравните услуги - подходи, методи и техники - 14 кр. точки 15.7.2024 г. продължаващо обучение
Разпознаване на симптомите на насилието II-ра част - Координация на териториалните структури - 12 кр. точки 15.7.2024 г. продължаващо обучение
Организиране и управление на процеса на здравно възпитание в ранна детска възраст - 16 кр. точки 15.7.2024 г. продължаващо обучение
Сестрински грижи при трансмисивни (вектор-преносими) инфекции - 15 кр. точки 15.7.2024 г. продължаващо обучение
Профилактика на рака на маточната шийка - роля на акушерката - 16 кр. точки 15.7.2024 г. продължаващо обучение
Палиативни грижи - 21 кр. точки 15.7.2024 г. продължаващо обучение
Безплатен курс на тема: Помощни технологии- технически помощни средства - 8 кредитни точки 15.7.2024 г. продължаващо обучение
Безплатен курс на тема:Технически помощни средства при различни видове увреждания - 10 кредитни точки 15.7.2024 г. продължаващо обучение
Безплатен курс на тема:Комуникация с хора с увреждания - 5 кредитни точки 15.7.2024 г. продължаващо обучение
Безплатен курс на тема: Хранителни добавки - класификация. Модул 1 - 8 кр. точки 15.7.2024 г. продължаващо обучение
Безплатен курс на тема : Хранителни добавки - микронутриенти . Модул 2 - 6 кр. точки 15.7.2024 г. продължаващо обучение
Безплатен курс на тема : Хранителни добавки- макронутриенти. Модул 3- 9 кредитни точки 15.7.2024 г. продължаващо обучение
Безплатен курс на тема: Хранителни добавки - фитохимикали. Модул 4 - 8 кредитни точки 15.7.2024 г. продължаващо обучение
Безплатен курс на тема: Диабетът в детска възраст - 7 кр. точки 15.7.2024 г. продължаващо обучение
Списание "Здравни грижи" 2022 1.1.2022 г. продължаващо обучение
Списание "Здравни грижи" 2021 1.1.2021 г. продължаващо обучение
Списание "Здравни грижи" 2020 1.1.2020 г. продължаващо обучение
ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ 1.7.2024 г. професионално обучение