БЪЛГАРСКА

АСОЦИАЦИЯ НА

ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ 

ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
 |   |   | 
 
EN  BG
 Начало
 Регистрация
 Речник
 Новини
 Често задавани въпроси

Наименование на курсДата на започванеТип курсАвтоматично записване 
Разпознаване на симптомите на насилие I-ва част - 10 кр. точки 15.12.2018 г. продължаващо обучение
Наставничество в сестринството - 13 кр. точки 15.12.2018 г. продължаващо обучение
Дигитални технологии в образната диагностика - 8 кр. точки 15.12.2018 г. продължаващо обучение
Промоция на здраве. Здравно образование. - 24 кр. точки 15.12.2018 г. продължаващо обучение
Конфликти в здравеопазването - 14 кр. точки 15.12.2018 г. продължаващо обучение
Управление на човешките ресурси в здравните грижи - 17 кр. точки 15.12.2018 г. продължаващо обучение
Оценка на качеството на здравните услуги - подходи, методи и техники - 14 кр. точки 15.12.2018 г. продължаващо обучение
Разпознаване на симптомите на насилието II-ра част - Координация на териториалните структури - 12 кр. точки 15.12.2018 г. продължаващо обучение
Организиране и управление на процеса на здравно възпитание в ранна детска възраст - 16 кр. точки 15.12.2018 г. продължаващо обучение
Сестрински грижи при трансмисивни (вектор-преносими) инфекции - 15 кр. точки 15.12.2018 г. продължаващо обучение
Профилактика на рака на маточната шийка - роля на акушерката - 16 кр. точки 15.12.2018 г. продължаващо обучение
Палиативни грижи - 21 кр. точки 15.12.2018 г. продължаващо обучение
Организиране и управление на процеса на здравно възпитание в ранна детска възраст - 16 кр. точки 15.11.2017 г. продължаващо обучение